Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett netriskauto.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: Felhasználási Feltételek). A Weboldal használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt. A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:
  • Név: Netrisk Magyarország Kft.
  • Székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.
  • Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
  • Adószám: 26208600-2-41
  • Cégjegyzékszám: 01-09-307894
  • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Telefonszám: +36 (1) 413 34 80
  • E-mail: info@netriskauto.hu
  • Fax szám: +36 (1) 413 34 90

A Weboldal tartalma, használata

Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a Weboldalon nem regisztrálnak, szolgáltatást nem vesznek igénybe. A szolgáltatások egy része kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.

A Weboldal elsősorban egy használt gépjármű hirdetési portál, ahova regisztrált felhasználók, valamint az Üzemeltető értékesítési partnerei tölthetik fel hirdetéseiket az általuk értékesíteni kívánt használt gépjárműről. Az Üzemeltető az oldalon keresztül kereskedelmi tevékenységet nem folytat, gépjárművek értékesítésével nem foglalkozik.

A Weboldalon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így különösen böngésszen az oldalon található gépjármű hirdetések között, hirdetésfigyelőt állítson be, elmentsen kedvencként hirdetéseket és kereséseket, melyek a Weboldal aktív adatbázisában szerepelnek, vagy akár hirdetési ajánlásokat kérjen. A Weboldalon keresztül regisztráció nélkül használható minden felhasználó számára a keresés, míg az üzenetküldés funkció, kedvenc hirdetések, keresések mentése, valamint a hirdetésfigyelő szolgáltatáshoz előzetes regisztráció szükséges.

Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a hirdetések teljes tartalmát a hirdető személyek (a továbbiakban: Hirdetők) helyezik el a Weboldalon. Felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy a Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat (ideértve a hirdetéseket is) bármikor indoklás nélkül törölje, módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával, valamint a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával eljárni. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

Amennyiben a Felhasználó a fenti tilalmak bármelyikét megszegi, Üzemeltető megtilthatja a Weboldal további látogatását és jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.

A Weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés

A Weboldalon a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Üzemeltető a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a Weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

Az Üzemeltető a Weboldalon „cookie”-kat (sütiket) használ, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a Weboldal használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a Weboldal online szolgáltatásainak fejlesztése. A Weboldalon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben az érintettnek lehetősége van megtiltania a sütik tárolását (további információ: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/. A Weboldal látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a Felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Regisztráció a Weboldalon

A Weboldal egyes szolgáltatásait (pl. hirdetés figyelés, hirdetés kedvencként való megjelölése) a Felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha előzetesen regisztrál. A Regisztráció a https://www.netriskauto.hu/register oldalon keresztül történik. A regisztrációval automatikusan létrehozunk a Netrisk.hu portálon is egy fiókot (személyes menü), ahol biztosítási ügyeit intézheti a felhasználó. A regisztráció során megadott adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a www.netrisk.hu oldal Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

Lehetőség van a www.netrisk.hu oldalon a már meglévő vagy újonnan létrehozott regisztrációval is belépni a www.netriskauto.hu weboldalon. Amennyiben egy felhasználónak egy email címhez több felhasználónévvel van regisztrációja a netrisk.hu oldalon, úgy a Netriskauto.hu oldalon történő első belépés alkalmával használt e-mail cím és felhasználónév párossal jön létre a felhasználói profilja a netriskauto.hu oldalon.

A Felhasználó kizárólag a saját adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, valamint a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználási feltételek, valamint a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a regisztráció során megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós, illetve nem saját adatok megadásával összefüggésben merül fel.

A regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van marketing ajánlatra (hírlevélre, edm-be) feliratkozni. A hírlevél feliratkozás kapcsán történő adatkezelésre szintén az Adatkezelési Tájékoztató az irányadó

A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon elérhető adatok, információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

A Weboldalt felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy a Weboldalon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért, az eladásra felkínált gépjárművek fizikai, műszaki, jogi állapotáért, azok elérhetőségéért, a fizetési feltételekért stb., azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. Hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzé tévőjétől, illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon elhelyezett szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalom, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető (kivéve a Weboldalon megjelenő hirdetések tekintetében). A Felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára. A Weboldal tartalmának, illetve az Üzemeltető egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.

Az Üzemeltető előzetes engedélye nélkül tilos különösen a szellemi alkotásokat a Weboldalról lementeni, azokat többszörözni, bármilyen kiadványban, prezentáción felhasználni, azokkal kapcsolatban harmadik személyek felé kereskedelmi jellegű vagy nyilvános kommunikációt folytatni, illetve azokat olyan tevékenységre felhasználni, amely jövedelemszerzésre, egyéb vagyoni vagy nem vagyoni üzleti, kereskedelmi előny szerzésére irányul.

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

Kapcsolódó honlapok

Az Üzemeltető a Weboldalról ugrópontként elérhető külső (nem általa üzemeltetett) honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Vegyes rendelkezések

Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás az Alkalmazásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Budapest, 2024. június 15.

Netrisk Magyarország Kft., Üzemeltető
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum